ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

ungeschickt


Adjektiv
1. [Mensch, Verhalten]   maladroit (f maladroite)
2. (umgangsprachlich & Süddt) [Zeitpunkt]   inopportun (f inopportune)
3. (umgangsprachlich & Süddt) [Werkzeug]   mal commode


  

ungeschickt


Adverb
  avec maladresse

Mots proches

Associez un verbe à l'image.