Identifiez-vous ou Créez un compte

  

sperimentale


aggettivo
1. [in sperimentazione]   experimentell
 in fase sperimentale   im Versuchsstadium
2. [d'avanguardia]   Experimental-
 teatro sperimentale   Experimentaltheater das
 cinema sperimentale   Experimentalfilm der