mezzotinto

nom masculin invariable

(italien mezzo tinto, demi-teinte)