gynandromorphe

nom masculin

(grec gunandros, hermaphrodite)