ankylostomiase

ou

ankylostomose

nom féminin

Définitions de ankylostomiase


  • Maladie parasitaire due à l'infestation par des ankylostomes.