Identifiez-vous ou Créez un compte
  

pension


nom féminin
1.(hébergement)
(cl. 笔 [bǐ] ou 份 [fèn]) 膳宿费 [shànsùfèi]
 pension complète 包三餐的膳宿费 [bāo sān cān de shànsùfèi]
2.(internat)
(cl. 所 [suǒ] ou 个 [gè]) 寄宿学校 [jìsù xuéxiào]
 être en pension 是寄宿生 [shì jìsùshēng]
3.(allocation)
(cl. 笔 [bǐ]) 抚恤金 [fǔxùjīn]
 pension alimentaire 生活费 [shēnghuó fèi]