Identifiez-vous ou Créez un compte
  

pâte


nom féminin
1.(à base de farine)
(cl. 块 [kuài]) 面团 [miàntuán]
 pâte feuilletée 和好的成层的面团 [huóhǎo de chéng céng de miàntuán]
 pétrir la pâte 和面 [huó miàn]
2.(mélange)
糊状物 [húzhuàngwù]
 pâte de fruits 果酱 [guǒjiàng]
 pâte à modeler 橡皮泥 [xiàngpí ní]  

pâtes


nom féminin pluriel
面条 [miàntiáo]