envahir


verbe transitif Conjugaison
1.MIL
侵占 [qīnzhàn]
 les troupes ennemies ont envahi le nord du pays 敌军侵占了国家的北部 [díjūn qīnzhàn le guójiā de běibù]
2.(se répandre)
蔓延 [mànyán]
 les orties envahissent le jardin 荨麻蔓延到了整个花园 [qiánmá mànyán dào le zhěnggè huāyuán]

Mots proches