chou, choux


nom masculin
1.(légume)
(cl. 棵 [kē]) 卷心菜 [juǎnxīncài]
 chou blanc/rouge 白色卷心菜/花椰菜 [báisè juǎnxīncài/huāyēcài]
 chou vert 白菜 [báicài]
 chou de Bruxelles (cl. 棵 [kē]) 孢子甘蓝 [bāozǐ gānlán]
 chou brocoli 西兰花 [xīlánhuā]
2.(pâtisserie)
 choux (à la crème) 泡夫(奶油) [pàofū (nǎiyóu)]

Mots proches

Cochez le mot correspondant au panneau.