Identifiez-vous ou Créez un compte
  

fatiguer

[fatige]
verbe transitif Conjugaison
1.
[épuiser]    
أَتْعَبَ

 ce travail m'a fatigué    
أَتْعَبَني هَذا العَمَلُ

2.
[ennuyer]    
ضايَقَ

 ils me fatiguent avec leurs questions    
يُضايِقونَني بِأَسْئلَتِهِمْ  

se fatiguer


verbe pronominal Conjugaison
1.
[s'épuiser]    
تَعِبَ (–َ)

 se fatiguer en travaillant trop    
تَعِبَ مِنْ كَثْرةِ العَمَلِ

2.
[se lasser]

 se fatiguer de qqch    
سَئمَ شَيْئًا (–َ)