Identifiez-vous ou Créez un compte

  

soaked

[səʊkt]
adjective
  (bagnato) fradicio, (bagnata) fradicia
 to be soaked through   essere (bagnato) fradicio, essere (bagnata) fradicia