Identifiez-vous ou Créez un compte

  

melken

( prät melkte oder molk, perf hat gemolken )
transitives Verb
1. [Tier]   mungere
2. (salopp) [Person]
 jn melken   spillare quattrini a qn


  

melken

( prät melkte oder molk, perf hat gemolken )
intransitives Verb
  mungere