ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

weich


Adjektiv
1. [nicht hart]   mou (f molle)
2. [Stoff]   moelleux (f moelleuse)
3. [sanft]   doux (f douce)
 weich werden (umgangsprachlich)   s'attendrir
 jn weich machen (umgangsprachlich)   attendrir qqn
4. [gekocht]   cuit (f cuite)


  

weich


Adverb
1. [behutsam]   doucement
2. [fertig gekocht]
 weich gekocht [Ei]   à la coque
[Gemüse, Fleisch]   cuit (f cuite)
3. [sitzen, liegen]   confortablement


Mots proches