ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

verschmelzen

( präs verschmilzt, prät verschmolz, perf ist verschmolzen )
intransitives Verb Conjugaison
 mit etw verschmelzen   s'amalgamer avec qqch
 zu etw verschmelzen   se fondre en qqch

Mots proches

Associez un verbe à l'image.