ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

schreien

( prät schrie, perf hat geschrie(e) n )
intransitives Verb Conjugaison
  Conjugaison crier
 nach etw schreien [rufen]   réclamer qqch
(figurativ & gehoben) [verlangen]   appeler qqch

  

Schreien


das
  cris mpl


  

zum Schreien


Adjektiv
  à hurler de rire


Mots proches