ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

munter


Adjektiv
1. [wach]   éveillé (f éveillée)
 munter sein   être gaillard (f gaillarde)
 munter werden   se réveiller
 munter machen   réveiller
2. [lebhaft]   vif (f vive)
3. [fröhlich]   gai (f gaie)


  

munter


Adverb
1. [fröhlich]   gaiement
2. [unbekümmert]   avec insouciance


Mots proches

Traduisez la phrase suivante :

  • Je souhaiterais payer, s'il vous plaît.