ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

gründlich


Adjektiv
[Mensch, Arbeit, Reinigung]   minutieux (f minutieuse)
[Kenntnisse, Ausbildung]   approfondi (f approfondie)

  

gründlich


Adverb
1. [gewissenhaft]   à fond
2. [sehr]   carrément
 er hat sich gründlich getäuscht   il s'est complètement trompé


Mots proches

Choisissez le verbe correct :