ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

grüßen


transitives Verb Conjugaison
1. [begrüßen]   saluer qqn
2. [Gruß senden]
 jd lässt jn grüßen, jn von jm grüßen   saluer qqn de la part de qqn
 jn grüßen lassen   faire ses amitiés à qqn
 deine Kollegin lässt dich grüßen!   tu as le bonjour de ta collègue !


  

grüßen


intransitives Verb Conjugaison
[begrüßen]   dire bonjour

  

grüß dich!


Interjektion
  salut !


  

grüß Gott!


Interjektion
(Süddt)   bonjour !


Mots proches