ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

fest


Adjektiv
1. [eng]   serré (f serrée)
2. [kräftig]   fort (f forte)
3. [verbindlich, sicher]   ferme
4. [Essen, Material, Kleidung]   solide
5. [ständig]   fixe
6. [Schlaf]   profond (f profonde)


  

fest


Adverb
1. [gen]   fermement
2. [straff]   solidement
3. [schlafen]   profondément
4. (umgangsprachlich) [tüchtig]   activement


Mots proches