ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

ernsthaft


Adjektiv
1. [Mensch, Miene, Angebot]   sérieux (f sérieuse)
2. [Angelegenheit, Krankheit]   grave


  

ernsthaft


Adverb
1. [ansehen]   d'un air grave
2. [bemühen, wünschen, sprechen]   sérieusement
3. [erkranken, gefährden]   gravement


Mots proches

Comment dit-on « quarante-cinq » ?