ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

befangen


Adjektiv
1. [schüchtern]   emprunté (f empruntée)
2. Rechtswesen   partial (f partiale)
3. (gehoben) [gefangen]
 in etw (D) befangen sein   s'enferrer dans qqch


  

befangen


Adverb
  timidement
 befangen wirken   avoir l'air mal à l'aise

Mots proches

Quel nom prend l'article der ?