ALLEMAND
ESPAGNOL
ESPAGNOL
ALLEMAND

  

naturgetreu


Adjektiv
  fiel al original

  

naturgetreu


Adverb
  de forma fiel al original

Mots proches

Remplissez le blanc.

  • Olivier spricht ______________ Lena.