ALLEMAND
ESPAGNOL
ESPAGNOL
ALLEMAND

  

Karo

( pl Karo )
das
1. (pl Karos) [Raute]   rombo m
2. (ohne Artikel & ohne Pl) [Spielkartenfarbe]   diamantes mpl
3. (pl Karo) [Karte]   diamante m


Mots proches

Comment traduisez-vous « bleu » ?