ALLEMAND
ANGLAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

  

närrisch


Adjektiv
1. [verrückt]   mad, crazy
 das närrische Treiben [im Karneval]   carnival festivities
2. (fam) [unglaublich]   terrific


  

närrisch


Adverb
1. [verrückt]
 sich närrisch gebärden   to act crazy
2. (fam) [unglaublich]   terribly


Mots proches

Comment traduisez-vous « noir » ?