ALLEMAND
ANGLAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

  

getreu


Adjektiv
1. (geh) [Person]   loyal
2. [Darstellung]   faithful


  

getreu


Adverb
1. (geh) [begleiten]   loyally
2. [darstellen]   faithfully


  

getreu


Präposition
 getreu einer Sache (D) , einer Sache (D) getreu   true to sthg

Mots proches

Donnez la bonne traduction !

  • Ich habe Schmerzen.