ALLEMAND
ANGLAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

  

Maßnahme

( pl Maßnahmen )
die
  measure
 Maßnahmen einleiten   to introduce measures
 Maßnahmen ergreifen oder treffen   to take measures

Mots proches

Cherchez l'intrus !