Xuanhua ou Siuan-houa

Ville de Chine (Hebei), au N.-O. de Pékin.