Kannon

Avalokiteshvara
Avalokiteshvara

Nom donné au Japon au bodhisattva Avalokiteshvara.

Avalokiteshvara
Avalokiteshvara