Katharina von Bora

Épouse de Luther (Lippendorf, Saxe, 1499-Torgau 1552).