Le Missouri

Le Missouri

Le Missouri

Un aspect du Missouri, affluent du Mississippi, aux États-Unis.

Kushnirov Avraham/Fotolia.com