FRANÇAIS
ESPAGNOL
ESPAGNOL
FRANÇAIS

  

ledit

( f ladite, mpl lesdits [ledi], fpl lesdites [ledit] ) [lədi, ladit]
adjectif
  el susodicho (f la susodicha)

Mots proches

Complétez la séquence avec la proposition qui convient.

  • (vosotros, escribir) … una carta para vuestros abuelos.