Identifiez-vous ou Créez un compte
  

valse


nom féminin
1.(danse)
(cl. 曲 [qǔ]) 华尔兹(舞) [huá'ěrzī (wǔ)]
 danser la valse 跳一曲华尔兹 [tiào yì qǔ huá'ěrzī]
2.MUS
(cl. 首 [shǒu]) 圆舞曲 [yuánwúqǔ]
 écouter une valse de Chopin 听一首肖邦的圆舞曲 [tīng yì shǒu Xiàobāng de yuánwúqǔ]