végétation


nom féminin
BOT 植物 [zhíwù]
 la végétation de cette région est très dense 这个地区的植物品种非常密集 [zhè ge dìqū de zhíwù pínzhǒng fēicháng mìjí]


  

végétations


nom féminin pluriel
MÉD 赘生物 [zhuìshēngwù]
 se faire opérer des végétations 做手术摘除赘生物 [zuò shǒushù zhāichú zhuìshēngwù]

Mots proches