Identifiez-vous ou Créez un compte
  

trio


nom masculin
(cl. 首 [shǒu] ou 支 [zhī] ou 部 [bù]) 三重奏 [sānchóngzòu]
 jouer un trio de Mozart 演奏莫扎特的一首三重奏 [yǎnzòu Mòzhātè de yì shǒu sānchóngzòu]
 le concert d'un trio de jazz 一个爵士乐三重奏音乐会 [yí ge juéshìyuè sānchóngzòu yīnyuèhuì]