Identifiez-vous ou Créez un compte
  

télé


(abréviation de télévision)
nom féminin
fam (cl. 台 [tái]) 电视机 [diànshìjī]
 regarder la télé 看电视 [kàn diànshì]
 passer à la tété 出现在电视上 [chūxiàn zài diànshì shàng]