profane


adjectif
1.(laïc)
世俗的 [shìsú de]
 la musique profane 世俗音乐 [shìsú yīnyuè]
2.(ignorant)
外行的 [wàiháng de]
 être profane en la matière 在这方面是外行 [zài zhè fāngmiàn shì wàiháng]


  

profane


nom masculin, nom féminin
1.(non religieux)
教外人士 [jiào wài rénshì]
2.(novice)
外行人 [wàihángrén]

Mots proches

Vous avez soif ? Vous commandez...