Identifiez-vous ou Créez un compte
  

porno


fam
adjectif
(pornographique) 黄色的 [huángsè de]
 un film porno 一部黄色电影 [yí bù huángsè diànyǐng]


  

porno


nom masculin
1.(genre pornographique)
色情 [sèqíng]
 une star du porno 一个色情女明星 [yí ge sèqíng nǚmíngxīng]
2.(film)
色情的 [sèqíng de]
 regarder un porno 看一部色情片 [kàn yí bù sèqíngpiàn]