Identifiez-vous ou Créez un compte
  

planning


nom masculin
(plan de travail)
(cl. 项 [xiàng] ou 个 [gè]) 工作计划 [gōngzuò jìhuà]
 établir un planning 制定一项工作计划 [zhìdìng yí xiàng gōngzuò jìhuà]
 planning familial 计划生育 [jìhuà shēngyù]