parasite


adjectif
1.BIOL
寄生的 [jìshēng de]
 une plante parasite 一种寄生植物 [yì zhǒng jìshēng zhíwù]
2.(gênant)
干扰的 [gānrǎo de]
 des bruits parasites 干扰噪声 [gānrǎo zàoshēng]


  

parasite


nom masculin
1.BIOL
(cl. 条 [tiáo] ou 只 [zhī]) 寄生虫 [jìshēngchóng]
2.péj (personne)
食客 [shíkè] ; 寄生虫 [jìshēngchóng]  

parasites


nom masculin pluriel
(bruits) 杂音 [záyīn]

Mots proches

Vrai ou faux ?

  • « Je ne suis pas canadien »  ou « Je ne suis pas canadienne » se disent de la même façon.