médaille


nom féminin
1.(décoration)
(cl. 块 [kuài]) 奖牌 [jiǎngpái]
 médaille d'or/d'argent/de bronze 金/银/铜牌 [jīn/yín/tóng pái]
 remporter une médaille 获得一块奖牌 [huòdé yí kuài jiǎngpái]
2.(pièce)
(cl. 枚 [méi]) 纪念章 [jìniànzhāng]
 frapper une médaille 打造一枚纪念章 [dǎzào yì méi jìniànzhāng]
3.(bijou)
佩饰 [pèishì]

Mots proches

Il est 18h20…