express


adjectif
快的 [kuài de]
 une voie express 快行道 [kuàixíng dào]
 train express 快车 [kuài chē]


  

express


nom masculin
快车 [kuàichē]
 l'express pour Shanghai 开往上海的快车 [kāiwǎng Shànghǎi de kuàichē]

Mots proches

Pour dire qu'un hôtel est complet, on dira :