Identifiez-vous ou Créez un compte
  

croûton


nom masculin
1.(bout du pain)
面包头 [miànbāo tóu]
2.(pain frit)
(油煎)面包丁 [(yóujiān) miànbāo dīng]
 des croûtons à l'ail 蒜茸面包丁 [suànróng miànbāo dīng]