câble


nom masculin
1.(gros cordage)
(cl. 条 [tiáo] ou 段 [duàn]) 缆绳 [lǎnshéng]
 câble d'acier 钢缆 [gānglǎn]
2.TV
有线电视 [yǒuxiàn diànshì]
 avoir le câble 可以看有线电视 [kéyǐ kàn yǒuxiàn diànshì]
 être abonné au câble 订了有线电视 [dìng le yǒuxiàn diànshì]
3.ÉLECTR
 câble électrique 电缆 [diànlǎn]

Mots proches

Comment appelle-t-on les gens de ce pays ?