Identifiez-vous ou Créez un compte
  

bruyant, bruyante


adjectif
1.(qui fait du bruit)
吵闹的 [chǎonào de]
 des écoliers bruyants 一些吵闹的小学生 [yìxiē chǎonào de xiǎoxuéshēng]
 un moteur bruyant 一个声音很大的发动机 [yí ge shēngyīn hěn dà de fādòngjī]
2.(où il y a beaucoup de bruit)
喧闹 [xuānnào]
 appartement bruyant 住户很吵的公寓房 [zhùhù hěn chǎo de gōngyùfáng]
 quartier bruyant 喧闹的街区 [xuānnào de jiēqū]
 réunion bruyante 闹烘烘的会议 [nàohōnghōng de huìyì]
 rue bruyante 声音嘈杂的街道 [shēngyīn cáozá de jiēdào]