Identifiez-vous ou Créez un compte
  

écran


nom masculin
(cl. 面 [miàn]) 屏幕 [píngmù]
 travailler sur écran 在电脑上工作 [zài diànnǎo shàng gōng zuò]
 un écran de cinéma 一面电影银幕 [yí miàn diànyǐng yínmù]
 un écran d'ordinateur 一面电脑屏幕 [yí miàn diànnǎo píngmù]
 le petit écran 电视 [diànshì]