FRANÇAIS
ALLEMAND
ALLEMAND
FRANÇAIS

  

camarade

[kamarad]
nom masculin ou féminin
1. [ami]   Kamerad der, Kameradin die
 camarade d'école ou de classe   Schulfreund der, Schulfreundin die, Mitschülerder,  Mitschülerin die
2. politique   Genosse der, Genossin die


Mots proches