FRANÇAIS
ALLEMAND
ALLEMAND
FRANÇAIS

  

brûlure

[brylyr]
nom féminin
1. [lésion]   Verbrennung die
 brûlure au premier/troisième degré   Verbrennung ersten / dritten Grades
2. [sensation]   Brennen das
 avoir des brûlures d'estomac   Sodbrennen haben
3. [marque]   Brandfleck der


Mots proches