ESPAGNOL
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ESPAGNOL

   

demostrativo

(     f demostrativa )
adjetivo
1. [que muestra]   représentatif (f représentative)
 un documento demostrativo de   un justificatif de
2. grámatica   démonstratif (f démonstrative)


Mots proches

Choisissez le diminutif qui convient.

  • un balón – un …