Identifiez-vous ou Créez un compte

   

exception

[ɪkˈsepʃn]
noun
1. [exclusion]
 exception (to)   excepción f (a)
 with the exception of   a excepción de
 without exception   sin excepción
2. [offence]
 to take exception to   ofenderse por