Identifiez-vous ou Créez un compte

  

OM

1. (abbreviazione di onde medie )   MW
2. (abbreviazione di ospedale militare )   military hospital